Prin navigarea pe site-ul nostru sau prin efectuarea unei programari la o sedinta de terapie individuala sunteți de acord cu Termenii și Condițiile descrise mai jos. Acest document reprezintă un contract între dumneavoastră și noi. Vă rugăm să citiți și Politica noastră de confidențialitate înainte de a naviga pe site sau a face o programare online. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni sau cu Politica de confidentilitate, vă rugăm să nu utilizați acest website.

Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând și fără notificare prealabilă acești Termeni si conditii. Programării dumneavoastră i se vor aplica termenii care sunt în vigoare la momentul completării formularelor. Accesând site-ul nostru veți găsi cea mai recentă versiune a Termenilor si conditiilor. Ne rezervăm dreptul de a înceta în orice moment prestarea unui serviciu, fără notificare prealabilă.

Dacă aveți întrebări sau neclarități, ne puteți contacta cu încredere la dnlsarbu@gmail.com și o să vă răspundem în cel mai scurt timp.

REGULI PRIVIND UTILIZAREA SITE-ULUI
Veți folosi acest site exclusiv pentru efectuarea programărilor
Nu veți efectua nicio programare falsă sau frauduloasă, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a anula programarea și informa autoritățile competente;
Veți furniza informații reale, complete și actualizate;
Veți respecta drepturile de proprietate intelectuală cu privire la orice informatie regăsită pe acest site.
Nu veți desfășura niciun fel de acțiune care ar putea aduce orice fel de prejudiciu site-ului nostru.
Ne rezervăm dreptul de a bloca accesul oricărui utilizator care încalcă regulile de mai sus și de a ne adresa autorităților competente pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

FURNIZORUL SERVICIILOR PSIHOLOGICE

DREPTURI SI OBLIGATII
A. Beneficiarul serviciilor psihologice are următoarele drepturi şi obligaţii:
a) să fie informat cu privire la condiţiile prestării serviciilor psihologice ce formează obiectul prezentului contract;
b) să achite integral preţul serviciilor psihologice ce formează obiectul prezentului contract, indiferent de rezultatul acestora, prin orice modalitate de plată acceptată de către furnizorul serviciului psihologic, la termenul precizat de către acesta prin prezentul contract;
c) să respecte indicaţiile furnizorului serviciului psihologic şi să aibă un comportament civilizat pe toată perioada prestării serviciilor psihologice;
d) să-şi asume în totalitate declaraţia privind consimţământul informat, prezentat mai jos, in prezentul contract.

B. Furnizorul serviciilor psihologice are următoarele drepturi şi obligaţii:
a) să i se achite integral preţul serviciilor psihologice, specificat în prezentul contract, prin modalitatea de plată precizată;
b) să întreprindă toate acţiunile pe care le consideră necesare în realizarea scopului prevăzut în obiectul contractului;
c) să nu fie constrâns în nici un fel, cu privire la modalitatea exercitării profesiei;
d) să respecte confidenţialitatea prezentului contract, precum şi secretul profesional, potrivit dispoziţiilor art. 46-48 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G nr. 788/2005;
e) să elibereze beneficiarului, în cel mai scurt timp posibil, rezultatul serviciilor psihologice, fără a afecta calitatea acestora.

DISPOZITII PRIVIND ACCEPTAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR
Acceptarea termenilor si conditiilor are loc din momentul accesarii website-ului psihomaestru, dar si prin completarea formularului de rezervari pentru sedintele de terapie individuala. Ne rezervam dreptul a de a refuza o programare, chiar daca plata a fost efectuata. Dacă nu aprobăm programarea pentru sedinta de terapie individuala, dar plata s-a realizat deja, suma va fi rambursată integral.

Termenii si conditiile din prezentul contract sunt aplicabile, după caz, atât beneficiarilor persoane fizice cât şi beneficiarilor persoane juridice. Părţile convin ca prezentul contract să constituie titlu executoriu cu privire la drepturile şi obligaţiile asumate.

Orice litigiu decurgând din executarea prezentului contract va fi soluţionat pe cale amiabilă, iar în caz contrar va fi adus la cunoştinţă Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, pentru mediere. În cazul în care în urma medierii, litigiul nu fost soluţionat, părţile se pot adresa instanţelor competente.

Prin completarea formularului de rezervari si ulterior, prin efectuarea platii pentru fiecare sedinta de terapie individuala, declarati că ati luat la cunoştinţă de scopurile, durata, procedurile utilizate, riscurile, beneficiile, limitele confidenţialităţii serviciilor psihologice, precum şi de dreptul de a mă retrage oricând de la participarea la desfăşurarea serviciilor psihologice.

Singura opțiune pentru programarea la sedintele de terapie individuala prin intermediul acestui website este programarea online. După ce ați completat formularul de inscriere, programarea va fi adaugata in calendarul psihologului. După completarea formularului de inscriere, trebuie sa efectuati plata conform indicatiilor din emailul primit, pentru a beneficia de serviciile la care v-ati inscris. Datele necesare pentru a completa formularul sunt: numele, prenumele, numarul de telefon, adresa de email.

În situația în care programarea este realizată online și dacă ne-ați furnizat o adresă de e-mail valabilă, veţi primi un e-mail de informare. În cazul în care, dintr-un motiv anume, nu putem aproba solicitarea de programare (de ex, dacă a fost acceptată o altă programare pentru aceeași oră), vă anunţăm în cel mai scurt timp privind reprogramrea pentru o alta zi si ora. În cazul în care nu puteti să participati la ședința la data și ora reprogramata, dar plata s-a realizat deja, va rugam sa ne contactati la dnlsarbu@gmail.com si sa stabilim impreuna o data si ora convenabila pentru dumneavoastra.

PREȚURILE
Preţul convenit este afisat in momentul inscrierii in formularul din pagina Programare pentru terapie individuala si trebuie achitat integral inainte de inceperea şedinţei psihologice. Neachitarea înainte de ziua si ora specificata pentru programare atrage anularea programarii pentru terapie individuala.

PLATA
Plata serviciilor se poate face astfel: prin ordin de plata in contul menționat în emailul de informare pe care îl primiți la adresa completată în formular. În acest sens, menționați când efectuați plata, numele persoanei care a completat formularul de programare.

Plata trebuie efectuata in cont bancar RO97BTRLRONCRT0541827301 deschis la Banca Transilvania.

Daca efectuati plata din alta banca, puteti trimite dovada platii prin email ladnlsarbu@gmail.com in cazul in care sedinta este programata curand. Fiindca transferul interbancar poate dura o zi sau un weekend iar dumneavoastra efectuati plata pentru sedinta din alt cont bancar, va recomandam sa trimiteti prin email dovada platii.

LIVRAREA
Livrarea se va realiza după procesarea cu succes de catre noi a solicitării trimise de dumneavoastră și după ce efectuați plata ședinței / ședințelor. Numarul de telefon comunicat de dumneavoastră si emailul vor fi folosite pentru a confirma faptul că ședința va avea loc sau pentru a vă oferi detalii privind modul în care se va desfășura ședința de terapie invidivudală: Zoom, WhatsApp sau Google Hangouts. Asigurati-va că numarul de telefon comunicat în completarea formularului este corect.

FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT
Nu vom fi trași la răspundere pentru niciun fel de întârzieri sau nereușite în îndeplinirea serviciilor noastre, dacă intervine un caz de forță majoră sau un caz fortuit. Forța majoră și cazul fortuit includ, dar nu se limitează la, schimbări în legi sau reglementări, accidente, boli, acte teroriste, incendii, cutremure, accidente nucleare, inundații, greve, acte ale hackerilor sau furnizorilor de servicii de internet, stari de urgenta declarate de autoritati. Forța majoră sau cazul fortuit vor fi comunicate în cel mai scurt moment Clientului.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Întregul conținut al site-ului este proprietatea intelectuală ale acestui website. Site-ul va fi folosit de către utilizatori doar pentru informare sau programarea la ședințele de terapie sau cursuri.

Orice conținut (incluzând, dar fără a se limita la baze de date, elemente de grafică, mărci, imagini) sunt proprietatea intelectuală a Prestatorului. Întregul site este protejat de Legea 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, iar pentru orice încălcare a proprietății intelectuale, ne rezervăm dreptul de a sesiza instanțele de judecată competente pentru recuperarea integrală a prejudiciului, precum și de a depune o plângere penală la organele judiciare pentru tragerea la răspundere penală a făptuitorului.

NOTIFICARI
Utilizatorul este de acord ca toate comunicările efectuate în baza prezentului Contract să aibă loc prin intermediul emailului. Prestatorul are dreptul să folosească și alte metode de transmitere (prin telefon, poștă, SMS sau prin intermediul executorilor judecătorești) a comunicărilor sale către Utilizator.

Părțile convin că toate comunicările în legătură cu prezentul Contract se vor efectua la următoarele adrese:

Pentru Utilizator – la adresa de email.
Pentru Prestator– la următoarea adresă electronică: dnlsarbu@gmail.com.
Aceşti Termeni si conditii constituie acordul integral dintre dumneavoastră şi noi în ceea ce priveşte obiectul oricărui Contract şi înlocuieşte orice alt acord, orice altă înţelegere anterioră verbală sau scrisă dintre dumneavoastră şi noi.

ULTIMA ACTUALIZARE: 06 02 2024

CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT PENTRU PARTICIPAREA LA ȘEDINTE INDIVIDUALE DE PSIHOTERAPIE
Responsabilitățile mele ca psihoterapeut al dumneavoastră
I. Confidențialitatea

Cu câteva excepții, pe care le voi enumera mai jos, aveți dreptul absolut la confidențialitate privind procesul dvs. psihoterapeutic. Conform Codului Deontologic al profesiei de psiholog, nu pot și nu voi da informații despre dvs.; nici măcar despre faptul că sunteți client în psihoterapie, fără acordul dvs. scris.

Excepții legale privind dreptul dvs. la confidențialitate:

în cazul unui ordin judecătoresc;
atunci când consider că vă aflați în risc de suicid;
atunci când consider că există riscul major ca dvs. să vătămați (fizic sau psihic) o altă persoană (adult sau copil);
într-o situație de urgență (reclamată de starea dvs. psihică);
când sunt solicitate informații de către supervizorii mei. În acest caz, supervizorii – psihoterapeuți – sunt obligați conform codului deontologic să respecte aceleași condiții de confidențialitate.
În aceste cazuri, dacă apreciez, pe baze întemeiate, că un astfel de eveniment este iminent, sunt absolvită de păstrarea confidențialității.

II. Alte drepturi

Aveți dreptul să-mi adresați orice întrebare despre ceea ce se întâmplă în cadrul psihoterapiei dvs. Sunt dispusă să discut cu dvs. orice aspect vă preocupă (intervențiile folosite, temele abordate). De asemenea, mă puteți întreba despre pregătirea mea profesională și puteți cere să vă recomand unui alt psihoterapeut în cazul în care decideți să nu sunt cea mai potrivită pentru problema dvs. Aveți dreptul să refuzați orice propunere a mea din timpul ședințelor.

III. Încheierea psihoterapiei

În mod normal, dumneavoastră sunteți singura persoană care decide încheierea psihoterapiei, în orice moment doriți. Există însă două excepții iar acestea sunt:

Dacă nu sunt capabilă să vă ajut, datorită problemei pe care o aveți sau faptului că pregătirea mea profesională nu este adecvată pentru abordarea problemei dvs., vă voi informa despre acest lucru și vă voi recomanda unui alt psihoterapeut care vă poate ajuta.
Dacă mă amenințați, dacă săvârșiți acte de violență asupra mea (fizică sau verbală), dacă mă hărțuiți (pe mine sau familia mea), îmi rezerv dreptul de a termina imediat psihoterapia. Și în acest caz, vă pot recomanda altor profesioniști, dar nu pot garanta că ei vă vor accepta.
Responsabilitățile dumneavoastră in calitate de client în psihoterapie
Sunteți responsabil să participați la ședințele de psihoterapie, conform programului stabilit.
Sunteți responsabil să anunțați neparticiparea la vreo ședință cu 24 de ore înainte. Dacă nu anunțați în acest interval, veți plăti prețul integral al ședinței.
Sunteți responsabil să achitați integral prețul serviciilor psihologice dacă absentați total sau parțial la ședințele la care ați confirmat participarea, cu excepția situațiilor de forță majoră;
Sunteți responsabil să-mi cereți toate explicațiile despre posibilele nelămuriri pe care le aveți legat de răspunsurile pe care le voi da sau de desfășurarea intervențiilor terapeutice;
Participarea la ședințele de psihoterapie este voluntară și că în timpul desfășurării acestuia puteți decide oricând să refuzați continuarea participării dvs fără nici o explicație sau consecință negativă;
Sunteți liber să discutați cu oricine doriți despre procesul dumneavoastră psihoterapeutic. Nu aveți nici o responsabilitate de a menține confidențialitatea, de vreme ce sunteți singura persoană care are dreptul de a decide ce mențineți confidențial față de alte persoane.
Consimțământul clientului
Am citit aceste informații, am cerut informații suplimentare acolo unde am avut nevoie și le-am înțeles.
Înțeleg limitele legale ale confidențialității.
Înțeleg drepturile și responsabilitățile mele ca și client în psihoterapie.
Înțeleg drepturile și responsabilitățile psihoterapeutului față de mine.
Sunt de acord să urmez ședințe de psihoterapie cu psihoterapeut D. Sarbu.
Știu că pot încheia psihoterapia în orice moment doresc, fără consecințe din partea psihoterapeutului.
Prin acceptarea programarii la sedinta de terapie individuala sunteti de acord cu toate clauzele din acest CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT PENTRU PARTICIPAREA LA ȘEDINTE INDIVIDUALE DE PSIHOTERAPIE